เชื้อ HPV สาเหตุหนึ่งของมะเร็งปากมดลูก


เราคงได้ยินชื่อของเชื้อ HPV นี้มาบ้างแล้ว และส่วนใหญ่ก็จะได้ยินว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากเชื้อนี้บางชนิดอาจจะทำให้เกิดลักษณะเหมือนหูดจึงเรียกว่า papillomaviruses หูดนี้สามารถเกิดได้ที่อวัยวะหลายส่วนเช่นที่มือ เท้า คอ นอกจากนั้นยังเกิดที่อวัยวะเพศได้ด้วย เราเรียกไวรัสกลุ่มนี้ว่า Human papillomaviruses (HPVs) ซึ่งมีมากกว่าร้อยชนิดเชียวล่ะค่ะ

คนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อหูดนี้และไม่มีอาการและหายเองได้ แต่หูดบางชนิดสามารถอยู่ได้เป็นปีโดยที่ไม่เกิดอาการ และเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง เชื้อไวรัสหูดจะอาศัยอยู่เซลล์ผิวที่เรียกว่า Sqamous cell ซึ่งพบได้ที่ส่วนบนของผิวหนัง ปากมดลูก ช่องคลอด ทวาร ส่วนปลายของอวัยวะเพศชาย ปากและคอ

การติดเชื้อ human papillomaviruses(HPV) ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง

เนื่องจากเชื้อนี้สามารถติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์ด้วย จึงทำให้โรคนี้เป็นกันมากในวัยเจริญพันธุ์ โรคที่พบจากการติดเชื้อนี้ได้แก่
- หูดที่อวัยวะเพศ
- มะเร็งปากมดลูก
- โรคอื่นๆได้แก่แผลที่อวัยวะเพศทั้งชาย และหญิง

เชื้อ HPV แต่ละชนิด ก็ใช่ว่าจะเป็นสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้เท่ากัน เจ้าเชื้อ HPV ที่มีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งได้น้อยได้แก่ HPVs type 6 และ 11 ทำให้เกิดโรคหูดที่เรียกว่า condyloma acuminatum ส่วนเชื้อ HPV ที่หากไปอยู่ที่อวัยวะเพศหรือทวารหนัก จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค่อนข้างมากและมีโอกาสเกิดมะเร็งค่อนข้างสูง ได้แก่ HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-35, HPV-39, HPV-45, HPV-51, HPV-52, HPV-58 เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เป็นโชคดีที่ไม่ว่าร่างกายได้รับเชื้อ HPV ประเภทใดก็ตาม ร่างกายจะสามารถกำจัดออกหมดในสองปีประมาณร้อยละ 90 ของคนที่ติดเชื้อ แต่หากในผู้ที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดออกไปได้เอง ก็จะทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นค่ะ