โรค Sleep Texting


เดี๋ยวนี้มีโรคภัยแปลกประหลาดเกิดขึ้นทุกวัน โรคบางอย่างอาจจะเกิดจากเชื้อโรค แต่โรคหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นเพราะเชื้อโรค แต่เป็นเพราะเชื้อโลกของเรานี่ล่ะค่ะ ตัวอย่างที่ยกมาเล่ากันในวันนี้ก็คือโรคที่เรียกว่า Sleep Texting หรือโรคส่งข้อความตัวอักษรขณะที่นอนหลับ

ทุกวันนี้ อุปกรณ์สื่อสารที่เราพกพาติดตัว สามารถทำได้ไกลกว่าการพูดคุยด้วยเสียงเท่านั้น แต่สามารถเขียนข้อความและส่งหากันได้ เห็นหน้ากันได้ เล่นเกมระหว่างกันได้ จนบางทีเราอาจจะเห็นกลุ่มเพื่อน 4-5 คนที่ไปานข้าวด้วยกันแต่กลับกลายเป็นว่าต่างคนต่างใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองคุยกับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนั้น หลายๆ คนมีอาการที่เรียกว่าคอยฟังเสียงข้อความเข้าในเครื่องโทรศัพท์ของตัวเอง โดยเมื่อได้ยินเสียงก็จะคอยเช็คว่ามีข้อความถึงตัวเองไหม หรือมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือเปล่า และเมื่อได้รับข้อความหรือเมื่อมีใครแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ก็ต้องทำการตอบกลับทันทีทุกครั้งไป

Sleep Texting เป็นอย่างไร

เมื่อเราติดนิสัยการตอบกลับข้อความ ความคิดเห็น หรือคำวิจารณ์ที่เกี่ยวกับภาพถ่ายหรืออะไรก็ตามทุกครั้งไปเป็นประจำทุกครั้ง อาการนี้ก็จะติดพันไปจนกระทั่งถึงเวลานอนหลับด้วย คือเมื่อได้ยินเสียงข้อความในขณะที่นอนหลับ ก็จะทำการตอบข้อความนั้นโดยทันที แต่การตอบนี้จะเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีสติสมบูรณ์ คือครึ่งหลับครึ่งตื่น ข้อความส่วนมากไม่สามารถอ่านจับใจความได้ จะเรียกว่าละเมอก็ไม่ผิดเท่าไรนัก

ข้อเสียของ Sleep Texting

จากการที่สมองต้องแบ่งความคิด ความระวังภัย เอาไว้ในการฟังเสียงข้อความและทำการตอบกลับตลอดเวลาที่นอน ทำให้การนอนหลับไม่สมบูรณ์ ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการอ่อนเพลียในตอนกลางวันจากการนอนหลับไม่สนิท นอกจากนี้ยังอาจจะส่งข้อความที่ไม่ควรส่งไปยังคนที่ไม่ควรส่งไปถึอีกต่างหาก เช่นส่งข้อความนินทาเพื่อน ข้อความเกี่ยวกับคนรักเก่าแต่ส่งไปให้คนปัจจุบัน เป็นต้น

วิธีแก้ Sleep Texting

วิธีแก้ปัญหานี้ก็โดยการจัดการที่ทางเข้า นั่นคือถ้าข้อความเป็นปัญหาก็จัดการตัดข้อความนั้นทิ้งไป อาจจะโดยการเอาโทรศัพท์มือถือไว้นอกห้องนอน หรือโดยการปิดเสียงปิดสั่น หรือปิดการรับบริการข้อมูลในขณะที่นอนหลับ เป็นต้น จะเห็นว่าวิธีการนั้นไม่ยากเพียงแต่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่เท่านั้นเอง แต่

เมื่อเรทราบแล้วว่าข้อเสียของโรคนี้ก็คืออย่างน้อยทำให้เราพักผ่อนไม่สมบูรณ์ ก็ควรจะจัดการป้องกันสาเหตของมันเสียนะคะ