ทำไมถึงเหงื่อออกมาก


สำหรับเมืองไทยแล้ว หลายครั้งที่เราอยู่กลางแจ้งหรือแม้แต่ในที่ร่มที่ลมไม่พัดผ่าน เราก็ย่อมมีเหงื่อออกเป็นธรรมดา การที่เราเหงื่อออกเป็นการทำงานของร่างกายเพื่อระบายความร้อนออกไป เมื่อเหงื่อระเหยจะนำพาเอาความร้อนออกไปด้วย ร่างกายก็เย็นลงทำให้รักษาอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไปไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ถ้าเราอยู่ที่ร่ม อากาศก็ไม่ร้อนมากแต่พบว่ามีเหงื่ออกจำนวนมาก อาจจะต้องพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง สิ่งหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือภาวะหลั่งเหงื่อมากเกินไป (hyperhidrosis) ซึ่งอาจจะเป็นผลจากภาวะด้านจิตใจ หรือบางทีก็เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมได้ ภาวะนี้ไม่ได้มีพิษภัยอะไรแต่ว่าค่อนข้างน่ารำคาญเอามากๆ โดยเฉพาะกับเมืองร้อนอย่างบ้านเรา เพราะบางทีทำให้ทั้งตัวเปียกชุ่ม หรือบริเวณรักแร้เปียกไปหมด รวมทั้งเหงื่อออกมากที่ฝ่าเท้าก็ได้ (ปัญหากลิ่นเหงื่อ กลิ่นอับต่างๆ ก็ตามมาอีก) แพทย์อาจจะให้ยาทาเฉพาะที่ที่ทำให้เหงื่อออกน้อยลงได้ รวมทั้งยารับประทานอื่นๆ ด้วย

นอกจากนี้เหงื่อที่ออกมากอาจจะเป็นสิ่งบอกเหตุว่ามีความผิดปกติกับร่างกายอื่นอีกเช่น โรคอ้วน ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินหรือเป็นพิษ โรคเบาหวาน โรคบางชนิดเช่นวัณโรค โรคหัวใจวายเรื้อรัง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรืออาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการรับประทานยาบางชนิดก็ได้ เช่น พาราเซตามอล หรือยาที่มีมอร์ฟีนเป็นส่วนผสม ยาโรคเบาหวาน ยาด้านจิตเวช เป็นต้น

ดังนั้น หากเรารู้สึกว่า เหงื่อออกมากผิดปกติทั้งที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนมาก ก็ควรพบแพทย์เพื่อดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ จะได้ได้รับยามาแก้ไขให้ถูกต้องเสียแต่เนิ่นๆ ค่ะ