เพลงช่วยลดความดันโลหิต


เรื่องของความดันโลหิตเป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งของใครหลายคน จะบอกว่ามันเป็นโรคก็คงไม่เชิงแต่เป็นภาวะของความดันโลหิตสูงซึ่งต้องดูแลเอาใจใส่ สำหรับการรักษาด้วยปกติแพทย์มักจะให้ยามารับประทานเพื่อลดความดันโลหิตก็เรียกว่าต้องรับประทานไปเรื่อยๆ นั่นเอง

สาเหตุของความดันโลหิตนอกจากจะเป็นสภาวะทางร่างกายของตัวเอง ก็อาจเกิดจากความเครียดก็ได้ ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากความเครียดนี้สามารถรักษาได้โดยวิธีอื่นด้วยนอกจากการรับประทานยา จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศอิตาลีพบว่าผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเนื่องจากความเครียดถ้าได้รับการพักผ่อน ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงเช่นเพลงคลาสสิคต่อเนื่องกันวันละ 30 นาที เป็นเวลา 1 เดือนก็สามารถลดระดับความดันโลหิตทั้งบนและล่างได้ 3-4 มิลลิเมตรปรอทเลยทีเดียว

วิธีการก็ไม่ยากอะไร เพียงแต่หาเก้าอี้ที่นั่งสบายสบายสักตัวหนึ่ง ตั้งในห้องที่มีเสียงรบกวนน้อย นั่งในท่าทางที่สบาย เปิดเพลงคลาสสิกในระดับความดังที่พอเหมาะ แล้วก็นั่งฟังเพลงไป ขณะที่ฟังเพลงก็ให้หายใจเข้าและหายใจออกช้าๆทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนครบ 30 นาที (หรือนานกว่านั่นก็ได้)
จากการทดลองพบว่าถ้าทำซ้ำเป็นเวลา 1 เดือนหรือมากกว่าก็จะทำให้ความดันโลหิตลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลย เพื่อนๆ ลองดูนะคะ อย่างน้อยเพลงก็ไม่ทำร้ายใครแน่นอนค่ะ