เครื่องสำอางแบบเกิดอาการแพ้น้อย


ในปัจจุบันมีเครื่องสำอางจำนวนมากมายหลายหลากวางขายอยู่ตามท้องตลาด แต่ละชนิดก็มีส่วนผสมที่แตกต่างกันไป เริ่มตั้งแต่มีส่วนผสมไม่กี่อย่าง ไปจนกระทั่งมีส่วนผสมเป็นสิบอย่างหรือมากกว่า สารต่างๆ ที่ใช้ผสมเหล่านั้น บางอย่างก็ทำให้เกิดอาการแพ้เครื่องสำอางในบางคน และมีอาการต่างๆ กันไป
เครื่องสำอางแบบเกิดอาการแพ้น้อย

จนปัญหาการแพ้เครื่องสำอางนั้นสำคัญมากกับผู้หญิงหลายคน จนมีบางผู้ผลิตทำเครื่องสำอางแบบเกิดอาการแพ้น้อย (hypoallergenic cosmetics) ออกมาจำหน่าย เครื่องสำอางเหล่านี้ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่ทำให้คนส่วนใหญ่เกิดอาการแพ้ และ/หรือ เลือกใช้ส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนผสม อย่างไรก็ตาม จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนในการทดสอบว่าเครื่องสำอางแบบเกิดอาการแพ้น้อยต่างๆ นั้น จะเกิดอาการแพ้กับผู้ใช้ได้น้อยกว่าเครื่องสำอางที่ไม่ได้อ้างว่าเป็นเครื่องสำอางแบบเกิดอาการแพ้น้อยนั้นอย่างไร

แล้วจะแพ้น้อยกว่าจริงหรือไม่

ในเมื่อโดยหลักการแล้วก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์อะไรแน่นอนในการทดสอบ เปรียบเทียบ เครื่องสำอางทั่วไปกับเครื่องสำอางแบบเกิดอาการแพ้น้อย และองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเอง (FDA) ก็ไม่ได้รับรองในส่วนนี้ ดังนั้นจึงต้องขึ้นกับความไว้ใจและความเชื่อถือกันระหว่างผู้ใช้กับผู้ผลิตเครื่องสำอางว่า ไว้ใจได้หรือไม่ และตัวผู้ใช้เองนั้นเหมาะกับเครื่องสำอางนั้นด้วยไหม เพราะการที่เครื่องสำอางบอกว่าเกิดอาการแพ้น้อย (hypoallergenic cosmetics) นั้นยังไม่ได้มีมาตรฐานอะไรรับรองในส่วนนี้ค่ะ