ลงลายมือชื่อสำเนาอย่างไรให้ปลอดภัย


หลายครั้งที่เราต้องทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเงินหรือไม่เกี่ยวก็ตาม มักจะต้องเตรียมบรรดาสำเนาต่างๆ ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นของบัตรประชาชน ของทะเบียนบ้าน และเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถือครองไว้ต่างๆ (รถยนต์, โฉนดที่ดิน เป็นต้น) และหลายครั้งเราก็ได้ยินถึงการนำสำเนาเอกสารเหล่านี้ไปใช้โดยทุจริตโดยมิจฉาชีพต่างๆ

แต่ถ้าเรามีวิธีการลงลายมือชื่อหรือที่เรียกว่าเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องอย่างถูกวิธีแล้วล่ะก็ มิจฉาชีพก็จะนำเอกสารของเราไปใช้ได้ยากขึ้นหรือไม่สามารถทำได้ เราจึงนำวิธีการง่ายๆ มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังตามนี้นะคะ

  • การลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ปลอดภัย
1. ใช้หมึกสีดำเท่านั้น
ก่อนจะว่าเรื่องเขียนอะไรตรงไหน จะต้องใช้ปากกาที่เป็นหมึกสีดำเขียนลงไปเท่านั้น เพราะหากมีใครเอาเอกสารที่เราลงชื่อแล้วไปถ่ายสำเนาอีกครั้งหนึ่ง จะได้ยังคงเห็นสิ่งที่เราเขียนไว้อย่างชัดเจน

2. เขียนระบุให้ชัดเจนว่าเอาไว้ทำอะไร
ให้เขียนระบุให้ชัดเจนว่า สำเนานี้มีไว้ในประกอบการทำอะไรได้บ้าง และ/หรือ ไม่ใช้ประกอบอะไร เช่น "สำหรับประกอบการขอมีบัตร ATM ของธนาคารไทยทหาร เท่านั้น" เป็นต้น เขียนไว้ให้ชัดเจนโดยไม่ต้องเกรงใจผู้ที่เรายื่นเอกสารให้ เพราะหากมีความจริงใจก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร อย่างมากก็เขียนใหม่เท่านั้นเอง

3. เขียนวันที่ด้วย
โดยเขียนวันที่ปัจจุบันลงไปในเอกสารสำเนานั้น เพื่อจะได้กำหนดวันที่ในการใช้ ไม่ใช่เอาเอกสารที่เราลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเมื่อสิบปีก่อนไปทำอย่างอื่นและสร้างปัญหาให้กับเราในวันนี้

4. เขียนทั้งหมดลงไปบนภาพสำเนา
ในการลงชื่อหรือเขียนข้อความตาม 2-3 ให้เขียนลงบนส่วนที่เป็นภาพของสำเนา แต่อย่าทับบริเวณ ชื่อ นามสกุล วันเกิด

เพียงเท่านี้ก็จะมั่นใจได้อีกมากว่า จะไม่มีใครที่มีจิตใจทุจริตสามารถนำเอกสารของเราไปใช้ในทางที่เราไม่ต้องการได้อย่างง่ายๆ ค่ะ